Investment

Investment

Investment

ગોલ સાથે છો કે પછી ગોળ ફર્યે રાખો છો

યુવા રોકાણકારો, ભવિષ્યની જરૂરિયાતો અને તકોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરો… લક્ષ્ય સિવાયનો માણસ અને ઘાંચીની ઘાણીએ ફરતા બળદ વચ્ચે ખાસ કોઇ ફરક હોતો નથી. બંને અન્યોના લાભ માટે ...
Read more 0
Investment

ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગમાં મહિલાઓનું યોગદાન વધવું જરૂરી

મની મેનેજર એક ઘરની બહાર બોર્ડ મારેલું હતું. જેમાં મોટા અક્ષરે લખેલું હતું કે, હું નીચે સહી કરનાર આ ઘરનો માલિક છું. નીચે નાના અક્ષરોમાં સૂચના લખેલી હતી ...
Read more Comments Off on ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગમાં મહિલાઓનું યોગદાન વધવું જરૂરી
Investment

રાતોરાત કરોડો કમાઈ લેવાની ઘેલછામાં નાણાં ખોવા છે કે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને કરોડો કમાવા છે?

મની મેનેજર તમે સમો (સમયને ઓળખી શકોછો) ભણેલા છો? આધુનિક યુગમાં ખૂબ ભણેલા છતાં ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગના મુદ્દે ગોથા ખાઇ રહેલા અસંખ્ય યુગલોએ ખાસ કરીને મહિલાઓએ સમયની સાથે ફાઇનાન્સિયલ ...
Read more Comments Off on રાતોરાત કરોડો કમાઈ લેવાની ઘેલછામાં નાણાં ખોવા છે કે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને કરોડો કમાવા છે?
Investment

અણીના સમયે ઉપયોગમાં આવે તેવું ઇમરજન્સી ફંડ

કીડીઓ ભેગું કરે કતારમાં અને સિંહ શિકાર કરે લટારમાં… અર્થાત્ કીડીઓ ભેગી મળીને પોતાનો ખોરાક શોધવામાં જિંદગીનો મહત્તમ હિસ્સો વેડફી નાખે છે, પરંતુ સિંહ એક લટાર મારે ને ...
Read more Comments Off on અણીના સમયે ઉપયોગમાં આવે તેવું ઇમરજન્સી ફંડ