Special Article

Special Article

Special Article

‘ભાભીજી ઘર પે હૈ’ સિરિયલથી આગવી ઓળખ મેળવનાર ‘ગુલફામકલી’ ફેમ…. ફાલ્ગુની રાજાણી

  જીવનના રંગમંચ પર ક્યારે કોનું પાત્ર ક્યા રોલમાં છવાઈ જાય તે કોઈ જજ કરી શક્યું નથી. ફાલ્ગુની રાજાણીની સફળતા પણ એવા જ કંઈક વિશિષ્ટ અવસરથી તેની કરિયરના ...
Read more 0
Special Article

રોપ-વેની રોમાંચક સફર

બોલેવિયાના રાષ્ટ્રપતિ મોરાલિસે સમુદ્રની સપાટીથી ૪૦૦૦ મીટર ઊંચાઇ પર તૈયાર કરેલા એક રોપ-વેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. બોલેવિયાના બે શહેર લાવાજ અને મલ્ટોને જોડતા આ રોપ-વે રોજ ચાર લાખ ...
Read more Comments Off on રોપ-વેની રોમાંચક સફર