Health is Wealth

Health is Wealth

Health is Wealth

આકરો તાપ આંખને કરે ડેમેજ

ડૉ. તેજલ દલાલ ઉનાળામાં સૂર્યના આકરા તાપથી ત્વચાનું રક્ષણ કરવા સન સ્ક્રીન લોશનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આખી બાંયના કપડાં પહેરીએ છીએ, જેથી ત્વચા કાળી ન પડી જાય. ...
Read more Comments Off on આકરો તાપ આંખને કરે ડેમેજ
Health is Wealth

ડાયાબિટીસ અને કિડની

વિશ્ર્વ અને ભારતમાં વધતા જતા શહેરીકરણ સાથે ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ પહેલાં કરતાં વધારે જોવા મળે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં ક્રોનિક કિડની ફેલ્યોર અને પેશાબનો ચેપ થવાની શક્યતા વધારે રહે છે ...
Read more Comments Off on ડાયાબિટીસ અને કિડની
Health is Wealth

‘સ્ટેન્ટ’માં હોસ્પિટલ્સની સ્ટંટબાજી

ભારતમાં સ્ટેન્ટની મોટી માર્કેટ ઊભી થઇ છે. આ માર્કેટ પર અંકુશ મેળવવા માટે કંપનીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલે છે. વિદેશમાંથી આયાત થતા સ્ટેન્ટ પર કંપની પોતાનો નફો નક્કી કરે ...
Read more Comments Off on ‘સ્ટેન્ટ’માં હોસ્પિટલ્સની સ્ટંટબાજી
Health is Wealth

એસિડિટીમાં રાહત આપે સુજોક પદ્ધતિ

સુજોકને બોલચાલની ભાષામાં સમજવું હોય તો કહી શકાય, સુ એટલે હાથ અને જોક એટલે પગ. આવી સાવ સામાન્ય રીતે સુજોકને ડો. પાર્ક જે વૂ એ કોરિયન ભાષામાં સમજાવેલું. ...
Read more Comments Off on એસિડિટીમાં રાહત આપે સુજોક પદ્ધતિ
કમરના દુખાવામાં ઉપયોગ કટિબસ્તિ
Health is Wealth

કમરના દુખાવામાં ઉપયોગ કટિબસ્તિ

ડૉ. પ્રાર્થના મહેતા એમ.ડી. આયુર્વેદ અત્યારની ફાસ્ટ લાઈફમાં કમરનો દુખાવો હવે સામાન્ય થઈ ગયો છે. જ્યારે દુખાવો થાય ત્યારે પેઈન કિલર લઈને આપણે ચલાવી લઈએ છીએ. પણ તેની ...
Read more Comments Off on કમરના દુખાવામાં ઉપયોગ કટિબસ્તિ