Health is Wealth

Health is Wealth

Health is Wealth

‘સ્ટેન્ટ’માં હોસ્પિટલ્સની સ્ટંટબાજી

ભારતમાં સ્ટેન્ટની મોટી માર્કેટ ઊભી થઇ છે. આ માર્કેટ પર અંકુશ મેળવવા માટે કંપનીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલે છે. વિદેશમાંથી આયાત થતા સ્ટેન્ટ પર કંપની પોતાનો નફો નક્કી કરે ...
Read more 0
Health is Wealth

એસિડિટીમાં રાહત આપે સુજોક પદ્ધતિ

સુજોકને બોલચાલની ભાષામાં સમજવું હોય તો કહી શકાય, સુ એટલે હાથ અને જોક એટલે પગ. આવી સાવ સામાન્ય રીતે સુજોકને ડો. પાર્ક જે વૂ એ કોરિયન ભાષામાં સમજાવેલું. ...
Read more 0
કમરના દુખાવામાં ઉપયોગ કટિબસ્તિ
Health is Wealth

કમરના દુખાવામાં ઉપયોગ કટિબસ્તિ

ડૉ. પ્રાર્થના મહેતા એમ.ડી. આયુર્વેદ અત્યારની ફાસ્ટ લાઈફમાં કમરનો દુખાવો હવે સામાન્ય થઈ ગયો છે. જ્યારે દુખાવો થાય ત્યારે પેઈન કિલર લઈને આપણે ચલાવી લઈએ છીએ. પણ તેની ...
Read more Comments Off on કમરના દુખાવામાં ઉપયોગ કટિબસ્તિ